Звукоизолация в помещенията

При проектирането и изграждането на сгради една от задачите на архитектите и инженерите е да се намали звуковото въздействие. Трябва да се създават помещения, които да дават на обитателя възможност да работи или да се разтоварва и отпочива в спокойна атмосфера. Наред с познаване на чисто физичните параметри трябва да се борави и с множество измервателни и оценъчни методи установени в стандарти, закони и директиви, които са предписани за съответните специфични области на акустиката.

Виж брошура "Звукоизолация със система"

 

 

 

 

Продукти и Системи

Като лидер в иновациите Кнауф наложи системите от сухо строителство като символ за качество и дълготрайност. Акустичните, пожарозащитни, топло- и шумоизолационни качества на гипсовите плоскости предоставят възможност за многообразно приложение. Кнауф предлага възможност за модерно и сигурно строителство.