Жилищно строителство с Кнауф - перфектното оформление на дома

Здравословната атмосфера в един дом се определя не само от любовта и хармонията, а и от стените, пода и тавана, от които е изграден. Системите за сухо строителство на Кнауф се състоят от продукти, които подлежат на постоянен контрол на качеството. Те са екологично чисти и безопасни. Плоскостите на Кнауф са на гипсова и циментова основа. Използват се както за изграждане на предстенни обшивки, преградни стени, окачени тавани, сухи и повдигнати подове, така и за монтаж на външни стени.

В зависимост от изискванията дебелината на стената може да варира, да се постави пълнеж от изолационни материали или да се конструира предстенна обшивка пред наличните стени за подобряване на звуко- и/или топлоизолационните характеристики. Различните инсталации могат да се поместят в кухината на стената и чрез ревизионна клапа да се осигури достъп до тях.

За повече информация виж брошура за Жилищно строителство с Кнауф тук

 

 

 

X

Продукти и Системи

Като лидер в иновациите Кнауф наложи системите от сухо строителство като символ за качество и дълготрайност. Акустичните, пожарозащитни, топло- и шумоизолационни качества на гипсовите плоскости предоставят възможност за многообразно приложение. Кнауф предлага възможност за модерно и сигурно строителство.