Топлинен комфорт

Колкото по-добре изолирана е една сграда, толкова по-високи са вътрешните температури по повърхността на външните строителни елементи. "Възприеманата стайна температура" трябва да бъде около 19-20 °С. Тя представлява приблизително средна аритметична стойност от температурите на околните повърхности и стайната температура. При добре изолирани сгради, всички повърхности са приблизително еднакво темперирани и нямат по-големи температурни разлики от 3 до 4 по Келвин. Това води до по-малък риск от въздушно течение, по-малко разминаване в температурата на излъчване и малка вертикална температурна разлика между нивото на главата и краката.

На прозорците, при които обикновено се проявяват най-ниските температури, монтирането на топлоизолационни стъклопакети също води до постоянна температура на вътрешните повърхности. Мерките, които трябва да се предприемат при санирането на стари сгради, включват:

■ допълнителна топлоизолация на външните строителни елементи,

■ подмяна на старите прозорци с прозорци с по-добра топлинна изолация,

■ подобряване на херметичността на сградната обвивка и др.

■ контролирана вентилация с повторно използване на топлината.

Всички тези мерки подобряват равномерността на разпределение на температурата в жилищните помещения.

Топлинен комфорт Топлите повърхности (стени, таван, под) могат да се погрижат за засилване чувството за уют и да създадат най-добрия топлинен комфорт.

Продукти и Системи

Като лидер в иновациите Кнауф наложи системите от сухо строителство като символ за качество и дълготрайност. Акустичните, пожарозащитни, топло- и шумоизолационни качества на гипсовите плоскости предоставят възможност за многообразно приложение. Кнауф предлага възможност за модерно и сигурно строителство.