Сухи посипки

Назад
 • Knauf NIVOGRAN-BT

  Knauf NIVOGRAN BT e продукт от експандирана глина за вътрешно приложение, използван за нивелиране на основи в сгради, преди полагане на гипсфазерни плоскости в сух под. С Knauf NIVOGRAN BT могат да бъдат изравнявани всякакви неравни носещи повърхности. Те остават невидими в нивелиращия слой. Върху Кnauf NIVOGRAN BT могат да се монтират всички обичайни видове суха замазка или други подходящи подови елементи съгласно инструкциите на производителя. Посипката не се прилага във влажни помещения и в зони с динамични натоварвания (перални, сушилни и др.).

   

  Технически характеристики
  Дебелина на слоя 20 -160 mm
  Клас по реакция на огън А1
  Зърнометрия 1-4 mm
  Специфично тегло 480±10kg/m3
  Тегло (kg/ m2) приблизително 4,8 kg/m2 за 1 cm дебелина
  Коефициент на топлопроводимост 0,1 W/(mK)
  Якост на натиск 10% уплътняване: 0,70 N/mm2
  Топлинен капацитет Сp = 1,35 kJ/(kg*K)
  Разход на материалa 10 l при 10 mm/m2
 • Knauf AQUAPANEL® суха посипка

  AQUAPANEL® сухата посипка е идеална за изравняване на разликата в нива, за пожарозащита, топло- и звукоизолация. При уплътняване на посипката чрез лек натиск върху повърхността и тя образува хомогенен изолационен слой, тъй като гранулатните зрънца се залепват и съединяват. По този начин възниква изравнителен слой в свързана форма.

  Технически характеристики
  Насипна плътност ρs ок. 165 kg/m3
  Опаковка 100 l / торба
  Специфично тегло 1,85 kg/m2 за 1 cm посипка
  Коефициент на топлопроводимост 0,06 W/(mK)
  Клас по реакция на огън B2, DIN 4102
  Якост на натиск > 90 kPa
  Зърнометрия 0 - 6 mm

Системи и Приложение

Като лидер в иновациите Кнауф наложи системите за сухо строителство като символ за качество и дълготрайност. Акустичните, пожарозащитни, топло- и шумоизолационни качества на гипсовите плоскости предоставят възможност за многообразно приложение. Кнауф предлага възможност за модерно и сигурно строителство.