Звукоизолация в помещенията

При проектирането и изграждане на сгради задача на архитектите и инженерите е да се намали шумовото въздействие. Трябва да се създават работни и жилищни помещения, които дават на ползвателя и обитателя възможност да работи или да се разтоварва и отпочива в достатъчно спокойна атмосфера. Технико-физичните зависимости на звукоизолационната техника са многостранни в крайния си ефект, често много предвидими. Наред с познаване на чисто физичните основи трябва да се борави и с множество измервателни и оценъчни методи (установени в стандарти, закони и директиви), които са предписани за съответните специфични области на акустиката.

Продукти и Системи

Като лидер в иновациите Кнауф наложи системите от сухо строителство като символ за качество и дълготрайност. Акустичните, пожарозащитни, топло- и шумоизолационни качества на гипсовите плоскости предоставят възможност за многообразно приложение. Кнауф предлага възможност за модерно и сигурно строителство.