Възстановяване на стоманобетонови конструкции

Назад
 • TS 100 полимероциментова смес за предпазване на арматурата и адхезивна смес

  Предназначена за поправка на стоманобетонни конструкции, които са изложени на влиянието на химически агресивна околна среда. Материалът отговаря на хармонизираната норма EN 1504-7 за използване в наземни и инженерни строежи

 • TS 110 полимероциментова смес за предпазване на арматурата и адхезивна смес

  Предназначена за поправка на бетонни или стоманобетонни конструкции, които са изложени на статично или динамично натоварване. Материалът отговаря на хармонизираната норма EN 1504-7 за използване в наземни и инженерни строежи

 • TS 130 полимероциментова смес за предпазване на арматурата и адхезивна смес

  Предназначена за поправка на бетонни или стоманобетонни конструкции, които са изложени на статично или динамично натоварване. Материалът отговаря на хармонизираната норма EN 1504-7 за използване в наземни и инженерни строежи

 • TS 200 полимероциментова смес

  Предназначена за поправки на повърхността на бетонни конструкции, които са изложени на повишено натоварване на химично агресивна околна среда. Материалът отговаря на хармонизираната норма EN 1504-3 за използване в наземни и инженерни строежи. Дебелина на слоя 6-30 mm

 • TS 210 полимероциментова смес за репрофилиране

  Предназначена за защита и поправки на бетонни конструкции, които са изложени на статично и динамично натоварване. Устойчива на химически противозамръзващи вещества. Материалът отговаря на хармонизираната норма EN 1504-3 за използване в наземни и инженерни строежи. Категория PCC II. Дебелина на слоя 10-50 mm

 • TS 220 полимероциментова смес за репрофилиране

  Предназначена за защита и поправки на бетонни конструкции, които са изложени на статично и слабо динамично натоварване. Материалът отговаря на хармонизираната норма EN 1504-3 за използване в наземни и инженерни строежи. Категория PCC. За ръчно и машинно полагане. Дебелина на слоя 10-50 mm

 • TS 310 полимероциментова смес за предпазване и поправки на стоманобетонни конструкции

  Предназначена за финална обработка на повърхности, които са изложени на статично и динамично натоварване. Материалът отговаря на хармонизираната норма EN 1504-3 за използване в наземни и инженерни строежи. Дебелина на слоя 2-5 mm

 • TS 425 торкретна смес за репрофилиране

  Предназначена за предпазване и поправка на бетонни конструкции, които са изложени на статично и динамично натоварване. Нанася се по метода на мокро пръскане. Материалът отговаря на хармонизираната норма EN 1504-3 за използване в наземни и инженерни строежи. Дебелина на слоя 8-30 mm

 • TS 500 строителен разтвор обогатен със специални примеси

  Предназначена за иззиждане и същевременно за запълване на фугите на обекти на канализации и шахти, подложени на агресивни среди. Материалът отговаря на хармонизираната норма EN 998-2. Дебелина на слоя 0-4 mm

 • TS 630 смес за репрофилиране

  Предназначена за предпазване и поправка на бетонни конструкции, които са изложени на натоварване от преминаване на хора или превозни средства. Материалът отговаря на хармонизираната норма EN 1504-3 за използване в наземни и инженерни строежи. Дебелина на слоя 10-40 mm

 • TS 635 смес за репрофилиране

 • TS 710 силиконова покриваща боя

  Със специално качество на нанасяне като окончателно покритие върху бетонни повърхнини. Боята е устойчива на УВ-лъчи и може да се използва при тежки условия на околната среда. Боята не съдържа органични разтворители и е незапалима. Разход около 0,150 - 0,200 kg/m2 за един слой в зависимост от попиваемостта на основата.

 • TS 720 сертифициран безцветен импрегниращ материал

  Приложение: за бетон при продължителен контакт с хранителни продукти и питейна вода. Разход около 0,130 - 0,150 kg/m2 за един слой в зависимост от попиваемостта на основата.

 • TS 730 сертифициран бояджийски материал

  Приложение: за защита на стоманобетонни и стоманени конструкции от вредни въздействия. Продуктът е изпитан и за дълготраен контакт с хранителни продукти и питейна вода. Разход около 0,150 - 0,200 kg/m2 за един слой в зависимост от попиваемостта на основата

 • Knauf SAKRET Unireparaturmörtel R3

  Разтвор за поправки на бетонови елементи. Разходна норма 1.8kg за 1m2 при 1mm дебелина на слоя.

 • Knauf SAKRET Vergussmörtel VG 4

  Разтвор за замонолитване и анкериране. Разходна норма 21kg за 1m2 при 1cm дебелина

 • Knauf SAKRET Blitzzement T5

  Бързовтвърдяващ цимент

Системи и Приложение

Като лидер в иновациите Кнауф наложи системите за сухо строителство като символ за качество и дълготрайност. Акустичните, пожарозащитни, топло- и шумоизолационни качества на гипсовите плоскости предоставят възможност за многообразно приложение. Кнауф предлага възможност за модерно и сигурно строителство.