Гипсфазерни плоскости

Назад
 • Knauf Vidiwall – за стени и тавани с SK кант

  Област на приложение:

  Прилагат се във всички области на сухото строителство, включително за кухни и бани в жилища или за помещения с подобно предназначение. Закрепват се към дървени или метални конструкции. С прав SK кант плоскостите се монтирам с фуга ½ от дебелината на плоскостта, която се запълва с фугиращ материал Knauf Uniflott.

  Качества:

  Тип плоскост съгл.БДС EN 15283-2, клас по реакция на огън A2s1,d0 съгл. БДС EN 13501-1 Гипсфазерните плоскости Vidiwall са направени от висококачествен печен гипс и хартия.

  X
  Knauf Vidiwall – за стени и тавани с SK кант
  Дебелини (mm) 10,0/ 12,5/ 15,0/ 18,0
  Широчина (mm) 1000 - 1250
  Дължини (mm) 1500-2750
  Производител Завод за гипсфазерни плоскости гр.Видин
 • Knauf Vidiwall – за стени и тавани с VT кант

  Област на приложение:

  Прилагат се във всички области на сухото строителство, включително за кухни и бани в жилища или за помещения с подобно предназначение. Закрепват се към дървени или метални конструкции. Плоскостите с VT кант се монтират плътно една до друга и фрезованата част се запълва с фугиращи лента и материал.

  Качества:

  Тип плоскост съгл.БДС EN 15283-2, клас по реакция на огън A2s1,d0 съгл. БДС EN 13501-1. Гипсфазерните плоскости Vidiwall са направени от висококачествен печен гипс и хартия.

  X
  Knauf Vidiwall – за стени и тавани с VT кант
  Дебелини (mm) 12,5
  Дължини (mm) 2000 - 3000
  Широчина (mm) 1200/ 1250
  Производител Завод за гипсфазерни плоскости гр.Видин
 • Knauf Vidiwall HI – за външни стени

  Област на приложение:

  Vidiwall HI е предназначена за външни стени, благодарение на високата ѝ импрегнация и устойчивост на атмосферни влияния. Произвеждат се с различно оформени кантове SK и VT, в зависимост от начина на обработка на фугата.Цветът на плоскостта е син.

  Качества:

  Тип плоскост съгл.БДС EN 15283-2, клас по реакция на огън A2s1,d0 съгл. БДС EN 13501-1 Гипсфазерните плоскости Vidiwall HI са направени от висококачествен печен гипс и хартия. Благодарение на хомогенната структура и пресоването при производство се получава твърда и стабилна плоскост с изключително добри физико-механични параметри.

  X
  Knauf Vidiwall HI – за външни стени
  Дължини (mm) 2000/ 3000
  Дебелини (mm) 12,5/ 15,0
  Широчина (mm) 1200/ 1250
  Производител Завод за гипсфазерни плоскости гр.Видин
 • Knauf Vidifire – за oгнезащита

  Област на приложение:

  Knauf Vidifire е предназначена за огнезащита на аварийни изходи, системи за звукоизолация, преградни стени с конструкция от метални профили и пожарозащитни облицовки в обществени сгради. Произвеждат се с различно оформени кантове SK и VT, в зависимост от начина на обработка на фугата.

  Качества:

  Тип плоскост съгл.БДС EN 15283-2, клас по реакция на огън A1 съгл. БДС EN 13501-1 Гипсфазерните плоскости Vidifire са направени от висококачествен печен гипс и хартия.

  X
  Knauf Vidifire – за oгнезащита
  Дължини (mm) 2000/ 3000
  Дебелини (mm) 12,5
  Широчина (mm) 1200
  Производител Завод за гипсфазерни плоскости гр.Видин
 • Knauf Vidiphonic – за висока звукоизолация

  Област на приложение:

  Knauf Vidiphonic се използва в новото и старо строителство в системи за преградни стени, предстенни обшивки, междужилищни преградни стени, за подобряване качествата на масивни стени чрез предстенни обшивки. Системите с Vidiphonic предлагат звукоизолационни решения в конферентни и музикални зали, кино салони, звукозаписни и радио студия, при ограничаване на промишлен и производствен шум, детски градини и училища.

  Качества:

  Тип плоскост съгл.БДС EN 15283-2, клас по реакция на огън A1 съгл. БДС EN 13501-1. Гипсфазерните плоскости Vidiphonic са направени от висококачествен печен гипс и хартия. Съставът ѝ е модифициран за постигане на висока плътност. Това води до отлични звукоизолационни свойства в съчетание с типичната за гипсфазерните плочи здравина. Те са с изключителна звукоизолация, повишена ефективност в нискочестотната област, повишена повърхностна твърдост (устойчивост на удар), повишена товароносимост при конзолни товари, способност за поемане на конструктивни усилия и статично укрепващи.

  X
  Knauf Vidiphonic – за висока звукоизолация
  Дебелини (mm) 12,5
  Широчина (mm) 1200
  Дължини (mm) 2000/ 3000
  Производител Завод за гипсфазерни плоскости гр.Видин
 • Knauf Vidifloor – за подове с SK кант

  Област на приложение:

  Прилагат се във всички области на сухото строителство, върху дървени конструкции или бетонови плочи, плаващ под в административни или жилищни сгради, за подобряване на звукоизолацията и пожарозащитата, съкращава строителните срокове, подходящ при подово отопление.

  Качества:

  Тип плоскост съгл. БДС EN15283-2, GF W2 (устойчивост на влага), клас по реакция на огън А2-s1, d0, съгл. БДС EN13501-1. Гипсфазерните плоскости са направени от висококачествен печен гипс и хартия. Други качества на системите с Knauf Vidifloor са: висока товароносимост и минимално тегло.

  X
  Knauf Vidifloor – за подове с SK кант
  Дебелини (mm) 10,0/ 12,5
  Широчина (mm) 1000
  Дължини (mm) 1500
  Производител Завод за гипсфазерни плоскости гр.Видин
 • Knauf Vidifloor SOLO – подови елементи за сух под със стъпаловиден кант

  Област на приложение:

  Прилагат се във всички области на сухото строителство, върху дървени конструкции или бетонови плочи, плаващ под в административни или жилищни сгради, за подобряване на звукоизолацията и пожарозащитата, съкращава строителните срокове, подходящ при подово отопление.

  Качества:

  Тип плоскост съгл. БДС EN15283-2, GF W2 (устойчивост на влага), клас по реакция на огън А2-s1, d0, съгл. БДС EN13501-1. Гипсфазерните плоскости са направени от висококачествен печен гипс и хартия. Други качества на системите с Knauf Vidifloor SOLO са: висока товароносимост и минимално тегло.

  X
  Knauf Vidifloor SOLO
  Дължини (mm) 900/ 1200
  Широчина (mm) 600
  Дебелини (mm) 18
  Производител Завод за гипсфазерни плоскости гр.Видин
 • Knauf VidiTecFloor – подови елементи за повдигнат под

  Област на приложение:

  Ако трябва да се интергират множество и всякакви инсталации, ако планировката трябва да е гъвкава, то най-доброто решение са повдигнати подове с възможност за достъп. Кнауф Ви предлага подови елементи Knauf VidiTecFloor, които дават над 90% използваемост на подподовото пространство.

  Качества:

  Повдигнатия под VidiTecFloor е изпитан за огнеустойчивост и е класифициран като REI 30 съгласно EN 13501-2 и притежава клас по реакция на огън А2–s1,d0. Кантът му е специално проектиран, за да се подобри точката на контакт между елементите. По този начин Knauf VidiTecFloor постига много по-добра огнезащита и акустични качества. Освен всичко друго при необходимата за Вас носимоспособност те осигуряват независимост от неравностите на основния под и изключително бърз монтаж, а също много добра огнеустойчивост и звукоизолация. Предимство е и негоримият материал, от който са изработени елементите - гипсфазер.

  X
  Knauf VidiTecFloor
  Дебелини (mm) 36
  Разстояние между стойките (mm) 600 х 600
  Тегло на елемнта (kg) 18,8
  Производител Завод за гипсфазерни плоскости гр.Видин
 • Knauf VidiComfort

  Област на приложение:

  Кнауф Vidicomfort са гипсфазерни елементи с фрезовани в тях канали. Предназначени са за изграждане на системи за подово отопление и/или подово охлаждане. Тези елементи са с дебелина 15 mm, а диаметъра и дълбочината* на каналите, фрезовани в тях е 10 mm. В тези канали се полага например тръба PE-Xc с размери 10х1,25 mm, през която циркулира флуидът за отопление или охлаждане. Разстоянието* между тях е 100 mm или 150 mm.

  Предимства:

  Лесна система за монтаж; Ниска конструктивна височина на системата; Кратки срокове за изграждане; Ниска повърхностна маса; Без нужда от време за изсъхване в сравнение; със стандартните системи със замазка; Бързо реагиращо отопление/охлаждане; Енергийно-ефективна и нискотемпературна; система за отопление/охлаждане; Избягване на висока влажност в помещения при; полагане за разлика от стандартни системи със замазка

  X
 • Knauf Integral GIFAfloor DB green

  Knauf Integral GIFAfloor DB green са предварително грундирани елементи, предназна-чени за повдигнати подове. Системите GIFAfloor DB green се използват при евакуа-ционни пътища, производствени помещения, високи сгради и други с изисквания за огнезащита.

  Високата якост на материала позволява употребата на по-тънки елемен-ти в сравнение с други материали, които имат същата носимоспособност. Всички допълнителни инсталации (напр. електрически) могат да бъдат вградени. При вероятност от влага е необходимо елементите да бъдат защитени чрез подходящи средства.

   

Системи и Приложение

Като лидер в иновациите Кнауф наложи системите за сухо строителство като символ за качество и дълготрайност. Акустичните, пожарозащитни, топло- и шумоизолационни качества на гипсовите плоскости предоставят възможност за многообразно приложение. Кнауф предлага възможност за модерно и сигурно строителство.