Актуално

Сертифицирано производство с устойчиво ползване на природните ресурси

Кнауф България получи Екологична продуктова декларация за гипсовите плоскости типове A, H, DF, DFH2 и DFH2IR, произведени от завод Марица.

Екологичната продуктова декларация е важен документ при проектирането на „зелени“ сгради, сертифицирани по международните системи DGNB, LEED, BREEAM. В нея са обхванати всички аспекти на въздействие върху околната среда, които производството на плоскостите причинява – от добива и обработката на всички суровини и входящи материали до излизането на плоскостите от завода. В Екологичната продуктова декларация е записано, че гипсът е материал с безкраен брой възможни рециклирания. Това е голямо предимство в съвременната ситуация на потребление по-голямо от това, което планетата произвежда.

Декларацията е изготвена в съответствие с Европейските стандарти EN 15804 и EN 14025, и е проверена и одобрена от независим експерт, назначен от IBU (InstitutBauenundUmwelt – Институт строителство и околна среда).

Повече информация ще намерите тук

Други новини