Актуално

Организирани продуктови презентации и демонстрации

Уважаеми клиенти,

За да сме по-близо до Вас и да отговорим на Вашите въпроси, организираме регулярно презентации и демонстрации в складовете на нашите дистрибутори в цялата страна. Заповядайте и се запознайте с високото качество на продуктите и системите Кнауф!

Следващите дати и локации, където нашите специалисти Ви очакват, са:

Дата: 12 септември от 10:00 до 13:00 ч.

Фирма Маркита ООД -  гр. Пловдив, ул. “Карлъка” № 5

Теми: Knauf Sonicboard - новата гипскартонена плоскост за по-висока звукоизолация;

Knauf Cleaneo - перфорирани гипскартонени плоскости за редуциране на ехото в помещенията;

Гипсфазер - защо е уникална тази плоскост и какви проблеми разрешава?

Обработка на повърхността - фугиращи и шпакловъчни смеси Кнауф; 

Дата: 17 септември от 16:00 до 18:00 ч.

Фирма Терснаб – гр. Сливен, Индустриална зона, ул.Керамика 2

Специалисти на Кнауф България и Кнауф Инсулейшън ще са на Ваше разположение за разяснения на въпроси относно продукти и системи на двете компании.

Дата: 19 септември от 16:00 до 17:30 ч.

Хотел Кипарис Алфа, гр.Смолян, бул.България 3А, Голямата зала

Теми: Плоскости гипсфазер и гипскартон Кнауф за системи с допълнителни предимства;

Сухи плаващи подове Vidifloor;

Решения за пожарна безопасност;

Дата: 20 септември от 16:00 ч.

Склад Топливо АД – гр. Шумен, Промишлена зона, ул. Галичица 5

Теми: Топлоизолационни системи и тънкостите на полагане;

Видове циментови лепила и гипсови мазилки Кнауф;

Дата: 28 септември

Фирма Сухстрой - гр. Пазарджик, бул. Александър Стамболийски 190

Теми: Knauf Sonicboard - новата гипскартонена плоскост за по-висока звукоизолация;

Knauf Cleaneo - перфорирани гипскартонени плоскости за редуциране на ехото в помещенията;

Гипсфазер - защо е уникална тази плоскост и какви проблеми разрешава?

Обработка на повърхността - фугиращи и шпакловъчни смеси Кнауф;  

 

Други новини