Актуално

Конкурс– Креативни с Cleaneo

Кнауф България и Катедра Технология на архитектурата организират конкурс -

Креативни с Cleaneo

Създаване на функционално архитектурно пространство с гипсови плоскости Cleaneo.

РЕГЛАМЕНТ

ЦЕЛИ

Формиране на активно познание за плоскостите Кнауф и насърчаване на креативните решения с тях.

СЪОРГАНИЗАТОРИ

КНАУФ БЪЛГАРИЯ ЕООД и Катедра Технология на архитектурата, Архитектурен факултет, УАСГ обявяват явен конкурс за проект за създаване на функционално архитектурно пространство с Кнауф Cleaneo.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Право на участие имат всички редовно записани студенти от специалност Архитектура от ІІ до V курс, през летния семестър на учебната година 2019 г.

За участие в конкурса се изисква заявяване на желание на електронен адрес info@knauf.bg или в канцеларията на Катедра Технология на архитектурата (кабинет 713).

Участието в конкурса е безплатно и доброволно. Разходите, свързани с изготвянето и представянето на конкурсния проект, са за сметка на самия участник.

Всеки участник представя един собствен проект на помещение или сграда със жилищна или обществено-обслужваща функция (ресторанти, офиси, училища, детски градини, болници, зали за спорт и изкуство), където прилага плоскостите Кнауф Cleaneo. Могат да се използат курсови проекти, разработени във всички катедри и адаптирани към изискванията на конкурса.

Всички участници в конкурса се съгласяват да:

- приемат безрезервно настоящия регламент на конкурса;

- проектът, с който участват, да е разработен изцяло от тях; консултация с преподавател от Катедра Технология на архитектурата по избор;

- присъстват на предвидената лекция по темата на конкурса, както и на церемонията по обявяването на резултатите от конкурса и награждаването;

- приемат спечелената награда, независимо под каква форма се дава тя.

- дават пълни и свободни права на съорганизаторите да използва снимки, чертежи и други материали, включени в проектите, както и на материали от събитията свързани с конкурса.

ГРАФИК НА КОНКУРСА

Обявяване на конкурса - 05.03.2019

Начало на конкурса - 05.03.2019

Тематична лекция - 07.03.2019, 14-16 ч., зала 222

Срок за предаване на проекти - 15.05.2019, до 16 ч., кабинет 713

Журиране - 15-22.05.2019

Срок за обявяване класиране - 22.05.2019

Награждаване - 22.05.2019

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ПРОЕКТИ

Всеки представен проект е необходимо да съдържа:

Обяснителна записка в обем до 150 думи.

Чертежи на разпределения, разрез и разгъвки в мащаб 1:50, и на детайли в мащаб 1:10 или 1:5 оформени във табло/табла формат 70/50 см. Допустимо е представянето върху таблата и на други графични и снимкови материали.

3-D визуализация и/ или макет.

ЖУРИРАНЕ – СЕЛЕКЦИЯ И КРИТЕРИИ

От представените конкурсни проекти ще се разглеждат само тези, съответстващи по съдържание и обем на горното задание.

Оценяването на конкурсни проекти  ще е съобразно следните критерии:

- взаимообвързаност на функционалното решение със избраното приложение на плоскосите Кнауф Cleaneo;

- оригиналност и индивидуалност на проекта;

- архитектурно-конструктивно решение съответстващо на архитектурната форма;

- професионално и артистично графично представяне на проекта.

Всички участващи проекти ще се оценяват единствено и само според качествата на представените графични и текстови материали.

ЖУРИ

Журито на конкурса е определено от съорганизаторите КНАУФ БЪЛГАРИЯ ЕООД и Архитектурен факултет, УАСГ и се състои от:

Председател:  Доц. д-р арх. Гичка Кутова, Ръководител Катедра Технология на архитектурата, УАСГ.

Членове:

Доц. д-р арх. Марияна Цветкова, Катедра Технология на архитектурата, УАСГ

д-р арх. Ангел Мазников, Катедра Технология на архитектурата, УАСГ

д-р арх. Цветелина Даскалова, Катедра Технология на архитектурата, УАСГ

арх. Мила Попова, Катедра Технология на архитектурата, УАСГ

арх. Анастас Иванов, Катедра Технология на архитектурата, УАСГ

арх. Нора Йорданова, Катедра Технология на архитектурата, УАСГ

арх. Даниела Иванова, Ръководител развойна дейност, КНАУФ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Камелия Пакова, Маркетинг мениджър, КНАУФ БЪЛГАРИЯ ЕООД

НАГРАДЕН ФОНД НА КОНКУРСА

Наградният фонд на конкурса се определя в размер на 1000 лева, като включва:

Първа награда                                              500 лева

Втора награда                                               300 лева

Трета награда                                               200 лева

Журито има право да преразпредели наградния фонд и да присъди допълнителни награди.

Премираните конкурсни работи ще се представят на изложби инициирани от съорганизаторите и ще се публикуват в техни печатни издания.

ЗА СЪОРГАНИЗАТОРИТЕ

Тодор Деловски, Управител, КНАУФ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Камелия Димитрова, Прокурист, КНАУФ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Доц. д-р арх. Гичка Кутова, Р-л. катедра Технология на архитектурата, Архитектурен факултет УАСГ

Други новини

Knauf

Ние знаем как

Ние знаем как

Кнауф България разработва концепция под мотото „Ние знаем как“, която представя перфектно съчетана продуктова гама и системни решения в специално обособени зони във все повече от складовете на своите партньори. „Ние знаем как“ символизира стратегията ни по най-добрия начин и ни отличава сред конкурентите. За по-лесното ориентиране на клиента стелажите с продукти на марката Кнауф са подредени и отличени с информационни и описателни табла, съдържащи всички важни характеристики. А монтираните мостри онагледяват изпълнението на основните системни решения. Във всеки един склад в страната, приложил концепцията за мърчандайзинг на Кнауф, е организирана демонстрация за клиентите и специализирани обучения за персонала. Професионалисти и любители в бранша научиха от нашите специалисти как най-лесно и бързо се обработват и шпакловат фуги; тънкости при завършването на вътрешни и външни ъгли; за шпакловането на стени от гипсови плоскости с готовите смеси Super Finish, Finitura, Fill&Finish; за полагането на саморазливни подови смеси и монтаж на окачен таван от перфорирани гипсови плоскости Cleaneo Akustik. Заповядайте в складовете на нашите партньори, за да получите не просто строителен продукт, а и знанието как да го използвате по най-лесния начин!