Актуално

Cleaneo® Akustik - Разновидности на плоскостта

Непрекъснати перфорации

Размер на плоскостта = X x разстояние между перфорациите

Дизайн

Перфорация

Процент на
перфора-
цията
Размери на
плоскостта
Междуосово разс-
тояние на монтажни
профили

Изпълнение
на кантовете

(в плоскостта)
%
широчина
mm
дължина
mm

b

mm max.

4 SK FF/ UFF linear
Права кръгла
перфорация R

6/18 R

8/18 R

10/23 R

12/25 R

15/30 R

8.7

15.5

14.8

18.1

19.6

1188

1188

1196

1200

1200

1998

1998

2001

2000

1980

333

333

333.5

333.3

330

-

-

Разместена кръгла
перфорация R

8/12/50 R 

12/20/66 R

13.1

19.6

1200

1188

2000

1980

333.3

330

-

Права квадратна
перфорация Q

8/18 Q

12/25 Q

19.8

23.0

1188

1200

1998

2000

333

333.3

-

Разсеяна кръгла
перфорация PLUS R

8/15/20 R

12/20/35 R

9.9

9.8

1200

1200

1998

1875

333

312.5

-

Разсеяна перфорация RE

-

13.6 1199 1999 333.3

-

-

• Междуосови разстояние на монтажните профили b:

При специална поръчка (напр. според монтажнен план) изберете междуосово разстояние, което да съответства на размерите на плоскостта, като се съблюдава максималното междуосово разстояние.

• Други видове и/или дизайни са възможни по поръчка.

Други новини