Актуално

Cleaneo® Akustik - области и препоръки на приложение

Плоскостите Knauf Cleaneo® Akustik могат да имат широк обхват на приложение в съвременното строителство. Всяка една сграда без значение обществена или частна има нужда от по-добър комфорт на обитаване. Това са:

- Училища, детски градини, спортни зали
- Здравни заведения
- Хотели, игрални зали, барове, ресторанти, дискотеки
- Офиси, търговски центрове, учреждения
- Автогари и ЖП гари
- Други обществени сгради
- Частни кооперации, къщи и апартаменти

С Knauf Cleaneo® Akustik това може да бъде постигнато като се спазват някои закономерности. Целият каталитичен процес може да бъде ускорен от принудетелно движение на въздуха в помещението /напр. от тавански вентилатор, климатична инсталация и др./, което спомага за по - ефективно осъществяване на Cleaneo ефекта неразчитайки само на естествената венилация на помещенията. Продължителността на процеса на разграждане, е в зависимост от концентрацията на вредни вещества, покритието на плоскостите, перфорацията и движението на въздуха в помещенията и възлиза на няколко часа.

За да се използват ефективно възможностите на плоскостите при въздухопречистване се препоръчва да се спазва едно минимално съотношение на количество плоскост спрямо обем на помещение, което е минимум. 0,2 м² на кубичен метър /м³/ от обема на помещението. За използване на акустичните показатели на плоскостите вече са нужни изчисленията на специалистите. Това са специалисти по акустика, които използвайки акустичните характеристики на плоскостите и параметрите на помещенията могат да изчислят желаните от клиента акустични нужди.

Други новини