Актуално

Академичен успех

На 01.10.2019 арх. Даниела Иванова-Узунова, ръководител развойна дейност в Кнауф България защити своята докторска дисертация на тема „СЪВРЕМЕННИ ДЪРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ ЗА ЕТАЖНИ СГРАДИ. Архитектурни и архитектурно-конструктивни решения“.  Дисертацията е разработена под научното ръководство на проф. д. н. арх. Жеко Тилев в катедра „Технология на архитектурата“ на УАСГ, където арх. Иванова-Узунова е дългогодишен хоноруван преподавател.

Строителството с дървесина е обект на засилен потребителски интерес в много държави в Европа и света, тъй като дава отговор на много от актуалните въпроси на нашата съвременност: то е енерго-ефективно, екологично, устойчиво и високо технологично.

Арх. Иванова-Узунова изследва това архитектурно явление във взаимовръзка с равитието в технологията за обработване на дървесината и дефинира новите конструктивни и строителни системи, които са възможни благодарение на съвременните продукти.

Научното жури в състав проф. д-р арх. Младен Мирянов, проф. д-р инж. Димитър Даков, проф. д-р инж. Панайот Панайотов, доц. д-р арх. Гичка Кутова и доц. д-р арх. Марияна Цветкова оцени високо научните и приложните приноси на труда.

Част от изследваните примери (от ляво на дясно, обратно на часовниковата стрелка): сграда със смесено предназначение в Лондон, Великобритания; сграда със смесено предназначение в Син-Дени, Белгия; търговски център в Портланд, САЩ; многофамилна жилищна сграда в Мерано, Италия; многофамилна жилищна сграда в Берлин, Германия; сграда със смесено предназначение в Щайтхаузен, Швейцария; университет в Кухл, Австрия; търговски център в Бергел, Швейцария; типова еднофамилна жилищна сграда; еднофамилна жилищна сграда в Хамбург, Германия.

Други новини