Стая в стая

Назад
 • Проспекти стая в стая

  CAD детайли

 • K375 Cubo Basis

  Основното решение за изграждане на обеми във вече съществуващи помещения, осигурявайки основните изисквания за звукоизолация и пожарозащита.

 • K376 Cubo Empore

  С помощта на специална носеща конструкция и висококачествени плоскости се осигурява висока стабилност и носимоспособност дори на тавана на новия обем, в допълнение към отличната звукоизолация и пожарозащита.

 • K377 Cubo Евакуационен тунел

  Комбинацията от специална носеща конструкция и многослойна облицовка осигурява висока носимоспособност, отлична пожарозащита и стабилност, за да се изпълнят особените изисквания към евакуационите тунели.

Продукти и Приложение

Като лидер в иновациите Кнауф наложи системите от сухо строителство като символ за качество и дълготрайност. Акустичните, пожарозащитни, топло- и шумоизолационни качества на гипсовите плоскости предоставят възможност за многообразно приложение. Кнауф предлага възможност за модерно и сигурно строителство.