Повдигнати подове

Назад
  • Проспекти повдигнати подове

    CAD детайли

  • VidiTecFloor

    Системата за повдигнат под с възможност за достъп от гипсфазерни плоскости VidiTecFloor позволява изграждането на подове с височини от 26,5mm до 1205mm. Осигуряват пожарозащита, носимоспособност и звукоизолация в помещението, а заради специалния си кант позволяват лесен достъп до инсталациите под него без да се компрометира точката на контакт между отделните плоскости.

Продукти и Приложение

Като лидер в иновациите Кнауф наложи системите от сухо строителство като символ за качество и дълготрайност. Акустичните, пожарозащитни, топло- и шумоизолационни качества на гипсовите плоскости предоставят възможност за многообразно приложение. Кнауф предлага възможност за модерно и сигурно строителство.